روتامتر
(rotameter)

  • شماره سفارش

    021-86052500
  • ایمیل سفارش

    info@apaco.co.ir

ویژگی های محصول

روتامتر دستگاهی است که سرعت جریان حجمی سیال در یک لوله بسته را اندازه‌گیری می‌کند. این نوع از روتامتر ها از دسته تجهیزات اندازه گیری جریان به صورت Variable Area می باشد، که نرخ جریان عبوری را با از طریق عبور از به سطح مقطع سیال از طریق عبور سیال از طریق تغییر و ایجاد یک تغییر سطح مقطع قابل‌اندازه‌گیری اندازه‌گیری می‌کند. یک روتامتر برای اندازه‌گیری نرخ جریان تنها از ویژگی‌های ذاتی سیال، به همراه جاذبه، برای اندازه‌گیری نرخ جریان و بدون هیچ نیروی خارجی (مانند برق) استفاده می‌کند.
روتامتر یک دستگاه نسبتا ساده است که می‌تواند به صورت انبوه  از مواد ارزان‌قیمت  ساخته‌شده  باشد و اجازه استفاده گسترده آن را می‌دهد. از آنجا که سطح عبور جریان با حرکت شناور در لوله افزایش می‌یابد، مقیاس تقریبا خطی است.

رنج اندازه‌گیری :

۱.۵ – ۱۱ … ۱۰۰ – ۱۰۰۰ لیتر بر ساعت آب

فشار ماکزیمم :

10 بار

دمای ماکزیمم :

140 درجه سانتی گراد