دماسنج مادون قرمز
(Infrared thermometer)

 • شماره سفارش

  021-86052500
 • ایمیل سفارش

  info@apaco.co.ir

ویژگی های محصول

دماسنج مادون ‌قرمز اندازه‌گیری دما را از فاصله، بدون تماس با شی اندازه‌گیری شده ممکن می‌سازد. آن‌ها به خصوص برای کاربردهایی که در آن‌ها ترموکوپل و دماسنج های مقاومتی وجود ندارد مناسب هستند.
به طور خاص، عملیات ساده آن‌ها دماسنج دستی مادون‌قرمز را به عنوان ایمن ترین ابزار اندازه‌گیری برای اندازه‌گیری اجسام داغ، دشوار یا موبایل و در نتیجه اجتناب از آسیب یا آلودگی ایجاد می‌کند.
دماسنج های مادون قرمز در طیف گسترده‌ای از بخش‌های صنعتی، از خدمات و نگهداری ماشین‌آلات و کارخانه برای پایش مواد غذایی، به سرعت، ایمن و دقیق درجه‌حرارت سطح را اندازه‌گیری می‌کنند.
در فرآیندهایی که دما نقش مهمی ایفا می‌کند، دماسنج ها مادون‌قرمز در چند سال گذشته ابزار آزمایش و اندازه‌گیری ضروری شده‌اند.
هر جا که دما تاثیر قابل‌توجهی بر کیفیت فرآیند و کیفیت محصول داشته باشد، یک دماسنج دستی با دست مادون‌قرمز باید در دسترس باشد.
مثال‌های کاربردی معمول از اندازه گیری غیر تماسی، اندازه‌گیری سرعت بالا در دماهای سطحی با دماسنج ها دستی مادون قرمز عبارتند از:

 • بخش‌هایی که دسترسی به آن‌ها دشوار اس
 • قطعات چرخان
 • رساناهای الکتریکی فعال
 • اجسام خیلی داغ
 • مواد خورنده