دیافراگم سیل
(Diaphragm Seal)

  • شماره سفارش

    021-86052500
  • ایمیل سفارش

    info@apaco.co.ir

ویژگی های محصول

سیل دیافراگم  برای حفاظت از ابزارهای اندازه‌گیری فشار در کاربردهایی در در ارتباط به سیال های خورنده است استفاده می‌شود. در سیستم‌ دیافراگم سیل ها، دیافراگم وظیفه جداسازی تجهیز و سیال را بر عهده دارد. فشار به وسیله اندازه‌گیری از طریق سیال پر کننده سیستم که درون سیستم آب‌بندی دیافراگمی وجود دارد، منتقل می‌شود. به منظور اجرای برنامه‌های کاربردی مورد نیاز فریندی، انواع زیادی از طرح‌ها، مواد و مایعات پر کننده موجود وجود دارد.

توضیحات