ترنسمیتر اختلاف فشار
(Differential pressure transmitter)

  • شماره سفارش

    021-86052500
  • ایمیل سفارش

    info@apaco.co.ir

ویژگی های محصول

ترنسمیتر اختلاف فشار با سنسورهای فشار و غشا فلزی و یا آب‌بندی الکترونیکی بیشتر در صنعت فرایندی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ترنسمیترهای اندازه‌گیری سطح پیوسته در مایعات و همچنین حجم و یا اندازه‌گیری جریان جرمی را با استفاده از المان های اولیه ارایه می‌دهد. همچنین امکان مانیتور فیلتر با ترنسمیتر اختلاف فشار وجود دارد.
در کنار دستگاه‌های با آب بند های سیلیکونی یا دیافراگم برای اختلاف فشار، سطح، اندازه‌گیری جریان، اختلاف فشار الکترونیکی یک سیستم اختلاف فشار است که دو ماژول حسگر و یک فرستنده را ترکیب می‌کند. در کاربردهای سطح، حسگر فشار بالا (HP)فشار هیدرواستاتیک را اندازه‌گیری می‌کند. سنسور فشار پایین (LP)فشار سری را اندازه‌گیری می‌کند. سطح یا اختلاف فشار در ترنسمیتر با استفاده از این دو مقدار دیجیتالی محاسبه می‌شود.

توضیحات