صفحات اریفیس
(Orifice Plate)

  • شماره سفارش

    021-86052500
  • ایمیل سفارش

    info@apaco.co.ir

ویژگی های محصول

صفحات اریفیس ساده‌ترین نوع عناصر جریان اولیه هستند. قطر سوراخ داخلی اریفیس برای تولید اختلاف فشار معین در جریان کامل عبوری محاسبه می‌شود. صفحات اریفیس مناسب برای طیف وسیعی از سیال های مختلف موجود هستند. صفحات اوریفیس ساده ترین تجهیز در اندازه جریان سیال می باشد. قطر داخلی اریفیس ها جهت دستیابی به اختلاف فشار مورد نظر در جریان سیال می باشد. جهت نصب اریفیس ها یا نازل جریان، به جای استفاده از فلنج ها، نوع خاصی از اریفیس فلنج ها استفاده و نصب اریفیس ها با استفاده از Jack Screw  قابل استفاده می باشد.

توضیحات