شیر نامور
(Namur)

  • شماره سفارش

    021-86052500
  • ایمیل سفارش

    info@apaco.co.ir

ویژگی های محصول

شیر نامور در حقیقت یک Solenoid Pneumatic Valve می باشد که جهت کنترل عملکرد عملگر (Actuator) های بادی مورد استفاده قرار می گیرید و از یک بوبین مغناطیسی و یک بلوک شیر تشکیل می شود.

توضیحات