ابزار دقیق به کلیه تجهیزاتی گفته می شود که کمیت های فیزیکی را اندازه گیری ی کنند که می تواند کمیت اندازه گیری شده جامد ، مایع و یا گاز باشد. ابزار دقیق در حقیقت زیر ساخت یک سیستم کنترل و اتوماسیون را تشکیل میدهند و شامل ابزاری نظیر: انواع کنترلر، نشاندهنده، ترانسمیتر، رکوردر و… می باشند که این ابزار وظیفه اندازه گیری، انتقال، نمایش، ثبت و کنترل پارامترهای مهم فیزیکی نظیر دما، فشار، فلو، سطح مایعات و … را در پروسه های صنعتی به شکلی دقیق بر دوش دارند.
ابزار دقیق را میتوان به دو صورت دسته بندی کرد یکی از نظر نوع عملکرد این ابزار برای مثال ابزاری که عمل کنترل دما یا فشار و رطوبت و یا سطح را بر عهده دارند به کنترلر مشهورند و به همین ترتیب ابزار نمایش این مقادیر که به ایندیکیتور یا نمایشگر معروفند و ابزار انتقال اطلاعات مقادیر برای مثال فشار، فلو، دما، و سطح به صورت سیگنال های استاندارد که، ترانسمیتر یا منتقل کننده نامیده می شوند.

تجهیزات ابزار دقیق

نمایش 1–16 محصول از 35 محصول.

مرتب سازی براساس