سوئیچ دما
(Temperature switch)

  • شماره سفارش

    021-86052500
  • ایمیل سفارش

    info@apaco.co.ir

ویژگی های محصول

سوئیچ دما برای مانیتور کردن دما

سوئیچ دما به طور کامل الزامات همچون بهره‌وری هزینه، استفاده بهینه از فضا، عملیات قابل‌اعتماد و راه‌اندازی آسان فن‌آوری سنجش فرآیند مدرن را در تمام صنایع برآورده می‌کنند.
این سوییچ ها به منظور نظارت ایمن از دمای فرآیند، می‌تواند بین یک یا دو خروجی سوییچ و همچنین یک خروجی سوییچ و یک خروجی آنالوگ استاندارد انتخاب شود.
انواع اتصالات فرآیند منجر به استفاده وسیع از آنها می‌شود.

توضیحات