شیر اطمینان
(Safety Valve)

  • شماره سفارش

    021-86052500
  • ایمیل سفارش

    info@apaco.co.ir

ویژگی های محصول

معرفی:

شیر اطمینان (Safety Valves) وسیله ای است که جهت بر قراری ایمنی در زمان ایجاد نقص در سیستم های سیالاتی به کار می آید.
در حقیقت وظیفه این تجهیز برقراری مکانیزم ایمنی سیستم در مواقعی می باشد که به هر دلیلی عملکرد سیستم دچار مشکل شود، این موضوع ممکن است باعث شود که مشخصات عملکردی سیستم از جمله فشار از حد ایمنی تعریف شده فراتر برود و برای سیستم یا اوپراتورهای آن خطرساز شود. به عنوان نمونه می توان به شیر تخلیه فشار (Pressure Relief Valve) می باشد که وقتی فشار یا دما از حد ازپیش تعیین شده فراتر برود، به طور خودکار سیال را از مدار بویلر، مخازن تحت فشار یا سیستم های دیگر آزاد می کند.

دسته: برچسب:

توضیحات