پوزیشنر
(Positioner)

  • شماره سفارش

    021-86052500
  • ایمیل سفارش

    info@apaco.co.ir

ویژگی های محصول

تعریف: پوزیشنر ابزاری است جهت اعمال کنترل بر روی شیر های کنتری نصب می گردد. در حقیقیت یک سیستم سرو می باشد که سیگنال ارسالی جهت کنترل وضعیت شیر را دریافت نموده و با تقویت آن به عملگر (Actuator)‌ فرمان می دهد.

توضیحات