ترموول
(thermowell)

  • شماره سفارش

    021-86052500
  • ایمیل سفارش

    info@apaco.co.ir

ویژگی های محصول

ترموول ها اتصالات استوانه‌ای هستند که برای حفاظت از حسگرهای اندازه گیری دما نصب‌شده در فرایندهای صنعتی استفاده می‌شوند. یک ترموول شامل یک لوله بسته شده در یک انتها و نصب شده در خط جریان فرآیند می باشد. ترموول های با توجه به شرایط کاری عملیاتی به صورت ماشینکاری و در نسخه‌های ساخته شده با توجه به طراحی به صورت لوله ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.
انواع ترموول ها عمدتا در طرح‌های خود به صورت فلنجی، رزوه ای و به منظور اتصال و یا جوش دادن مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این، همه اتصالات برای صنایع خوراکی و  بهداشتی و همچنین ترموول ها به صورت ماشینکاری شده بدون درز جوش در دسترس هستند. انتخاب مواد و تولید مطابق با استانداردهای بین المللی با مشخصات فنی مورد نیاز کارفرما، موجب افزایش عمر سنسور ها می گردد.