استفاده از تجهیزات اندازه گیری جریان به علت مانیتور کیفیت سیال، ایمنی و بهینه سازی جریان روز به روز در حال توسعه می باشد.
آب و فاضلاب، گاز و بخار، روغن های معدنی و مواد شیمیایی از سیالاتی می باشند که بایستی به صورت مداوم رصد شوند.
باید در نظر داشت هیچیک از تجهیزات اندازه گیری جریان برای تمامی کاربردها طراحی نشده است و برای هر نوع عملیات و سیالی بایستی یک نوع فلومتر در نظر گرفت.

تجهیزات اندازه گیری جریان

نمایش همگی 8 محصول

مرتب سازی براساس