منیفولد
(Manifold)

  • شماره سفارش

    021-86052500
  • ایمیل سفارش

    info@apaco.co.ir

ویژگی های محصول

به وسیله منیفولدها، ابزارهای اندازه‌گیری فشار می‌توانند به طور ایمن از فرآیند در زمان های راه‌اندازی، نگهداری یا کالیبراسیون از فرایند جدا شوند. وسایل حفاظتی مانند سیفون ها، محافظ های فشار بیش از حد، طول عمر ابزارهای اندازه‌گیری فشار را افزایش می‌دهند. در کنار انتخاب گسترده از ابزار و لوازم جانبی، ما همچنین تجهیزات جانبی متناسب با اجزای مختلف تجهیزات اندازه‌گیری کامل (“hook-up”) را ارایه می‌دهیم.

کاربردها

  • قطع جریان و تخلیه ابزار اندازه‌گیری فشار
  • برای سیال ها خورنده، که به شدت لزج و یا به صورت کریستالی  نیستند و در محیط‌های خورنده نیز کاربرد دارند.
  • صنعت فرآوری:  نفت، پتروشیمی، صنایع شیمیایی، تولید برق، آب و فاضلاب