شیر قطع و وصل جریان
(On-Off Valve)

 • شماره سفارش

  021-86052500
 • ایمیل سفارش

  info@apaco.co.ir

ویژگی های محصول

تعریف: در مدار های سیالاتی باتوجه به ماهیت و نحوه کارکرد سیستم نیاز به قطع و وصل کردن جریان سیال برای دستیابی به کارایی مورد نظر یا برقراری مدار های جانبی (از جمله Back wash در سیستم های RO و آب شیرین کن) وجود دارد و این وظیفه در سیستم های سیالاتی (مایع و یا گاز)‌ به عهده شیر قطع و وصل جریان می باشد.

کنترل جریان سیال در مدار به واسطه قطع و وصل کردن جریان وظیفه این نوع شیر ها قطع و وصل جریان سیال موجود در لوله جهت قطع جریان سیال، می باشد.

کاربرد:

 • قطع و وصل جریان سیال جهت وارد یا خارج کردن کل یا بخشی از سیستم
 • باز یا بسته کردن مسیر های اصلی یا فرعی
 • ایجاد امکان تعمیرات در سیستم یا بخشی از آن
 • مدیریت سیسام هایی که به صورت چند واحد موازی وارد سرویس می شوند
 • برقراری خط فرعی (Bypass Line) یا راه اندازی مدار ثانویه
 • تخلیه مسیر اصلی
 • به عنوان نمونه می توان به فلرینگ، سیستم های RO و تصفیه خانه های آب و فاضلاب اشاره نمود

انواع و ساختار: از نظر ساختمان این نوع از شیر ها عموما شامل شیر های توپی (Ball Valves) و شیر های پروانه ای (Butterfly Valves) می باشند. در زمان انتخاب شیر مواردی از جمله فشار کاری سیستم، نوع سیال، دمای سیال، نوع اتصال شیر به سیستم پایپینگ و …. تعیین کننده نوع ساختمان، متریال، شکل بدنه شیر از نظر نحوه اتصال خواهد بود.

دسته: برچسب: