سوئیچ اندازه گیری سطح مگنتیک
(Magnetic level switch)

  • شماره سفارش

    021-86052500
  • ایمیل سفارش

    info@apaco.co.ir

ویژگی های محصول

سوئیچ اندازه گیری سطح مگنتیک جهت کنترل و مانیتور کردن سطح سیال داخل مخازن قابل کاربرد می باشد.

این نوع از سوئیچ ها با توجه به اطلاعات مخزن و با توجه عوامل زیرو نیاز کارفرما قابل تامین می باشد:

  • طول و اندازه تیوب لول سوییچ
  • اندازه و جنس کابل
  • تعداد دفعات کنتاکت و عملکرد آن

Contact: max. 4 reed switches

Connection: G ⅛ … G 2 male thread, flange DN50 … DN125, 1½ … 4″

Material: brass, stainless steel, PVC-U, PP, PVDF, NBR

pmax: 100 bar

tmax: 150°C

Liquid density: from 0.5 g/ml