لول ترنسمیتر مگنتیک
(Magnetic Level Transmitter)

  • شماره سفارش

    021-86052500
  • ایمیل سفارش

    info@apaco.co.ir

ویژگی های محصول

لول ترنسمیتر مگنتیک با رزولوشن بالا برای اندازه‌گیری سطح پیوسته مایعات استفاده می‌شوند و بر مبنای تعیین موقعیت یک ماده مغناطیسی به دنبال اصل اندازه‌گیری مگنتیک هستند. سنسورها در خارج از روی سطح bypass نصب شده‌اند. فرآیند اندازه‌گیری توسط یک محرک الکتریکی شروع می‌شود. این جریان یک میدان مغناطیسی چرخشی را در امتداد سیم ساخته‌شده از مواد مگنتیک تولید می‌کند که تحت تنش درون لوله سنسور نگهداری می شود.

در نقطه‌ای که اندازه‌گیری انجام می‌شود (سطح مایع)یک شناور استوانه‌ای با آهنرباهای دایم عمل می‌کند که به عنوان یک مبدل موقعیت عمل می‌کنند که خطوط میدان آن‌ها در زوایای راست به میدان مغناطیسی ایمپالس انجام می‌شود. این میدان مغناطیسی سیال، سیم را تحریک می کند. برهم نهی این دو میدان مغناطیسی باعث ایجاد موج مکانیکی در سیم می‌شود. این تبدیل به سیگنال الکتریکی در انتهای سیم در داخل سنسور به وسیله پیزو سرامیکی می‌شود.

توضیحات