اندازه گیری جریان با اندازه گیری اختلاف فشار
(Flowmeter by measuring pressure difference)

  • شماره سفارش

    021-86052500
  • ایمیل سفارش

    info@apaco.co.ir

ویژگی های محصول

اندازه گیری جریان با اندازه گیری اختلاف فشار به عنوان یکی از متداول‌ترین فن‌آوری‌ها برای اندازه‌گیری جریان در خط لوله، اختلاف فشار جریان (DP Flow) دارای سابقه طولانی برای دستیابی به دقت بالا و تکرارپذیری است.میزان اختلاف فشار سرعت جریان سیال از تفاوت فشار ناشی از یک مانع مهندسی درون لوله به دست می آید.
این تکنولوژی اندازه‌گیری منحصر به فرد و مقیاس پذیر، اندازه گیری فشار یکپارچه، جریان و دما را ممکن می‌سازد و راه حلی قابلی اطمینان در جهت افزایش بهره‌وری سایت را فراهم می‌آورد.
سه عنصر اساسی برای مهندسی اختلاف جریان مورد نیاز است. المان اولیه یک افت فشار را در طول مسیر جریان با ایجاد یک مانع در لوله ایجاد می شود، و این مانع مهندسی ایجاد شده، معادله برنولی را قادر می‌سازد که برای محاسبه نرخ جریان بکار رود.افت فشار توسط یک عنصر ثانویه، یک فرستنده اختلاف فشار اندازه‌گیری می‌شود، در حالی که عناصر سومین شامل همه چیز دیگری در سیستم مانند لوله و اتصالات می شود.
اندازه‌گیری جریان باکمک اختلاف فشار می‌تواند برای بهینه‌سازی بسیاری از جنبه‌های یک فرآیند از جمله پایداری محصول، بهره‌وری تولید و کاربردهای ایمنی مورد استفاده قرار گیرد.
دستگاه‌ها برای استفاده در طیف وسیعی از مایعات از جمله مایعات خورنده، slurries، بخار اشباع‌شده و یا گرم، گاز و بسیاری دیگر از کاربردهای فرآیند مناسب هستند.