شیر برقی
(Solenoid Valve)

  • شماره سفارش

    021-86052500
  • ایمیل سفارش

    info@apaco.co.ir

ویژگی های محصول

در مدار های پنوماتیک برای کنترل جریان سیال از شیر برقی (Solenoid Valves) استفاده می شود، در ساختمان داخلی این شیر ها از یک آهنربای الکتریکی به منظور کنترل مسیر های جریان سیال استفاده می شود. شیرهای برقی در حالت قطع جریان ممکن است به صورت باز و یا بسته باشند. با برقراری جریان الکتریکی، سلونوئید شیر خاصیت آهن ربایی پیدا کرده، بخش متحرک شیر را به سمت خود می کشد.

توضیحات