معرفی:
شیر اطمینان (Safety Valves) وسیله ای است که جهت بر قراری ایمنی در زمان ایجاد نقص در سیستم های سیالاتی به کار می آید.
در حقیقت وظیفه این تجهیز برقراری مکانیزم ایمنی سیستم در مواقعی می باشد که به هر دلیلی عملکرد سیستم دچار مشکل شود، این موضوع ممکن است باعث شود که مشخصات عملکردی سیستم از جمله فشار از حد ایمنی تعریف شده فراتر برود و برای سیستم یا اوپراتورهای آن خطرساز شود. به عنوان نمونه می توان به شیر تخلیه فشار (Pressure Relief Valve) می باشد که وقتی فشار یا دما از حد ازپیش تعیین شده فراتر برود، به طور خودکار سیال را از مدار بویلر، مخازن تحت فشار یا سیستم های دیگر آزاد می کند.
شیر های اطمینان برای اولین بار برای استفاده در دیگهای بخار در طول انقلاب صنعتی ساخته شدند. دیگهای بخار اولیه که فاقد شیر اطمینان بودند به شدت مستعد انفجار بودند و برای جلوگیری از این موضوع نیاز بود تا بهره برداری از آنها با دقت بسیار زیادی انجام شود.
مشخصات فنی:
در بسیاری از بخش های صنعت از جمله پالایش نفت، پتروشیمی، تولید مواد شیمیایی، فراوری گاز، نیروگاه ها، عبارت شیر اطمینان Safety Valve را با اصطلاحاتpressure relief valve (PRV), pressure safety valve (PSV) , و relief valve همواره همراه می شود. این نوع شیر ها به صورت عمومی با نام های شیر کاهش فشار Pressure Relief Valve “PRV” و شیر اطمینان فشار Pressure Safety Valve “PSV” شناخته می شود، به طور کلی می توان این شیر ها را از نظر ساختار و نحوه عملکرد به بخش های زیر تقسیم نمود:
Relief valve (RV) : این نوع شیر به صورت خودکار و به واسطه فشار استاتیکی وارده از جاب محفظه ای که با مایع پر شده عمل می کند و متناسب با افزایش فشار در سیستم باز و بسته می شود.
Safety valve (SV) : این نوع شیر ها دارای عملکرد خودکار بوده و برای کاهش فشار مازاد در خطوط گازی مورد استفاده قرار می گیرند و معمولا به طور کامل و همراه با صدا باز می شوند.
(SRV) afety relief valveS : این نوع شیر دارای عملکرد خودکار بوده و برای متعادل سازی فشار در خطوط مایع و گازی مورد استفاده قرار می گیرد.
: Pilot-operated safety relief valve (POSRV) این شیر ها طبق فرمانی که از سیستم پایلوت )که به فشار استاتیکی شبکه متصل می باشد( ارسال می گردد به صورت خودکار عمل کرده و فشار موجود در شبکه را تا رسیدن به حالت تعادل کاهش می دهد.
Low pressure safety valve(LPSV) :یک سیستم خودکار می باشد که جهت متعادل سازی و کنترل فشار استاتیکی شبکه های گازی مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد این نوع ولو در سیستم هایی می باشد که اختلاف فشار بین فشار سیستم و فشار جو مقدار کوچکی باشد.
Vacuum pressure safety valve (VPSV): یک سیستم خودکار می باشد که وظیفه آن متعاددل نمودن فشار در سیستم های گازی می باشد و در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که شبکه دارای فشار منفی (خلاء) و بسیار نزدیک به فشار اتمسفر باشد.
توجه: در موارد فوق عملکرد شیر های RV, SV و SRV به واسطه نیروی فنر صورت می پذیر و شیر های LPSV و VPSV به واسطه نیروی فنر یا وزنه ای می باشد.

شیر اطمینان

نمایش محصول تک

مرتب سازی براساس