سیفون
(Siphon)

  • شماره سفارش

    021-86052500
  • ایمیل سفارش

    info@apaco.co.ir

ویژگی های محصول

سیفون ها وظیفه کاهش دمای سیال و جلوگیری از ورود ورود سیال با دمای بالا به تجهیزات اندازه گیری می باشد. سیفون ها مطابق با استاندارد DIN 16282 به دوشکل U و trumpet می باشد. این نوع از سیفون ها بر اساس نوع رزوه و یا به صورت جوشی در خط لوله قابل استفاده می باشد.
علاوه بر سیفون های استاندارد، اتصالات برای رزوه های NPT مطابق استاندارد DIN 16282 و استاندارد های دیگر در دسترس می باشد.
وظیفه سایفون ها کاهش دمای سیال و جلوگیری از ورود ورود سیال با دمای بالا به تجهیزات اندازه گیری می باشد. سایفون های U-Form برای اتصالات افقی و Trumpet ها برای اتصالات عمودی فشار قابل استفاده است.